خانه / اخبار (برگه 20)

اخبار

سود وبهمن در دوره ۹ ماهه

شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۴ مبلغ ۳۵۳ میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۴۶ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. ...

متن کامل »

سود ثمسکن در شهریور

شرکت سرمایه گذاری مسکن در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴ از بابت واگذاری تعدادی از سهام بورسی خود مبلغ ۱۳۱ میلیارد و ۲۹۲ ریال سود شناسایی کرد.  

متن کامل »

عملکرد خنثی تپمپی در شهریورماه

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.   این شرکت اعلام کرد در ماه گذشته تعدادی از سهام هیچ ...

متن کامل »

سود سه ماهه شبریز

شرکت پالایش نفت تبریز در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ مبلغ ۱۹۰ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۹ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.  

متن کامل »

افزایش سرمایه شفارس

شرکت صنایع شیمیایی فارس تا پایان ۱۸ آذر ماه ۹۴ سرمایه خود را معادل ۱۱٫۷ درصد از محل سود انباشته افزایش می دهد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنایع شیمیایی فارس پیش بینی درآمد هر ...

متن کامل »