خانه / سیگنال خرید و فروش (برگه 5)

سیگنال خرید و فروش

پیشنهاد بازار فردا سه شنبه ۹۴/۱۰/۲۲ (رایگان)

سلام دوستان نتیجه ساعت ها بررسی تمامی نمادهای فعال بازار نشان می دهد اکثر نمادهایی که این چند روز در درصدهای مثبت معامله شدند ، قیمت های پر ریسکی را تجربه می کنند و ورود جدید به این نمادها بسیار ...

متن کامل »

سیگنال خرید یکشنبه ۹۴/۱۰/۲۰

سلام جهت خرید فردا یکشنبه [vip_data] کهرام با هدف کوتاه مدت ۲۰۵۰ و حد ضرر ۱۸۰۰ قشرین با هدف کوتاه مدت ۱۱۸۸۰ و حد ضرر ۱۱۰۰۰ ، در صورت رد کردن ۱۱۸۸۰ به سمت ۱۴۷۰۰ حرکت خواهد کرد قمرو با ...

متن کامل »

سیگنال خرید سه شنبه ۹۴/۱۰/۱۵

سلام جهت خرید فردا سه شنبه [vip_data] ثاخت به هدف ۱۲۴۷ و حد ضرر ۱۰۱۰ شپترو با هدف ۲۳۴۰ و حد ضرر ۲۰۰۰ دلقما با هدف ۲۹۹۰ و حد ضرر ۲۵۰۰ [/vip_data] مناسب ارزیابی می گردند موفق باشید

متن کامل »

سیگنال خرید یکشنبه ۹۴/۱۰/۱۳

سلام جهت خرید فردا یکشنبه [vip_data] سشرق با هدف ۹۴۷ و حد ضرر ۷۷۰ ما با هدف ۲۱۴۰ و حد ضرر ۱۸۰۰ خرینگ با هدف ۱۶۰۰ و حد ضرر ۱۲۸۰ ختراک با هدف ۱۹۰۰ و حد ضرر ۱۶۰۰ [/vip_data] مناسب ...

متن کامل »

سیگنال خرید شنبه ۹۴/۱۰/۱۲

سلام جهت خرید فردا شنبه [vip_data] خگستر با هدف ۱۸۹۰ و حد ضرر ۱۴۰۰ سکارون با هدف ۲۹۰۰ و حد ضرر ۲۳۰۰ [/vip_data] مناسب ارزیابی می گردند ضمن اینکه می توانید روند ثنوسا ، ولغدر و خساپا را در نظر ...

متن کامل »