خانه / سیگنال خرید و فروش (برگه 4)

سیگنال خرید و فروش

سیگنال خرید سه شنبه ۹۴/۱۱/۱۳

سلام جهت خرید فردا سه شنبه [vip_data] دامین با هدف اولیه ۳۲۷۰ و حد ضرر ۲۸۰۰ وصنعت با هدف  اولیه ۱۳۶۰ و حد ضرر ۱۲۰۰ پارسان با هدف ۳۰۵۰ و حد ضرر ۲۶۰۰ [/vip_data] مناسب ارزیابی می گردند موفق باشید

متن کامل »

سیگنال خرید دوشنبه ۹۴/۱۱/۰۵

سلام جهت خرید فردا دوشنبه [vip_data] قنیشا با هدف ۱۵۸۰  و حد ضرر ۱۲۵۰ قمرو با هدف ۳۴۵۰  و حد ضرر ۲۹۰۰ قپیرا با هدف  ۴۴۷۰ و حد ضرر ۳۸۰۰ [/vip_data] مناسب ارزیابی می گردند موفق باشید

متن کامل »

سیگنال خرید یکشنبه ۹۴/۱۱/۰۴

سلام جهت خرید فردا یکشنبه [vip_data] حکمت با هدف اولیه ۱۴۸۰ و حد ضرر ۱۳۰۰ قلرست با هدف  ۳۰۸۰ و حد ضرر  ۲۶۰۰ قهکمت با هدف ۳۱۳۰ و حد ضرر ۲۵۰۰ غاذر با هدف ۲۷۴۰ و حد ضرر ۲۴۰۰ [/vip_data] ...

متن کامل »

سیگنال خرید چهارشنبه ۹۴/۱۰/۳۰

سلام جهت فردا چهارشنبه [vip_data] زمگسا با هدف ۲۸۰۰۰ و حد ضرر ۲۲۵۰۰ شاوان با هدف ۹۱۷۰ و حد ضرر ۷۰۰۰ غمینو با هدف ۵۵۹۰ و حد ضرر ۴۵۰۰ غشصفا با هدف ۱۰۱۰۰ و حد ضرر ۸۳۰۰ [/vip_data] مناسب ارزیابی ...

متن کامل »

سیگنال خرید دوشنبه ۹۴/۱۰/۲۸

سلام جهت خرید دوشنبه [vip_data] قلرست با هدف ۳۰۸۰ و حد ضرر ۲۶۰۰ قپیرا با هدف ۴۴۰۰ و حد ضرر ۳۶۰۰ قشیر با هدف ۳۵۰۰ و حد ضرر ۲۸۰۰ قشهد با هدف ۹۹۹۰ و حد ضرر ۸۵۰۰ [/vip_data] مناسب ارزیابی ...

متن کامل »