خانه / سیگنال خرید و فروش / پیشنهاد خرید چهارشنبه ۹۵/۰۹/۲۴

پیشنهاد خرید چهارشنبه ۹۵/۰۹/۲۴

دفرا با هدف اولیه ۱۲۹۰۰ و هدف بعدی ۱۵۰۰۰

غگلستا با هدف ۸۵۰۰

خچرخش در صورت عبور از ۱۸۵۰ با هدف ۲۰۵۰

وبیمه با هدف ۱۶۰۰

فجر با هدف ۸۴۰۰

 

پاسخ بدهید