خانه / سیگنال خرید و فروش / سیگنال خرید سه شنبه ۹۵/۰۹/۱۶

سیگنال خرید سه شنبه ۹۵/۰۹/۱۶

سلام

وهور در صورت عبور از ۲۴۰۰ تا ۲۷۰۰ رشد خواهد کرد

بکهنوج آماده حرکت به سمت ۹۰۰۰ است

ارفع حرکت به سوی ۴۶۰۰ را شروع کرده است

حسینا هدف ۸۰۰۰ را پیش رو دارد

پاسخ بدهید