خانه / اخبار / سود ۲۷۱ ریالی حتوکا در دوره شش ماهه + تحلیل

سود ۲۷۱ ریالی حتوکا در دوره شش ماهه + تحلیل

شرکت حمل و نقل توکا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴ مبلغ ۵۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس مبلغ ۲۷۱ ریال سود به هر سهم اختصاص داد.

مثبت اندیش : سود پیش بینی شده حتوکا ۳۷۹ ریال است ، این سهم امروز رشد حداکثری داشت ، مقاومت ۲۵۳۰ ریال پیش روی این سهم است که احتمال عبور از آن ضعیف است و در صورت عبور از این مقاومت نهایتا تا ۲۵۲۰ رشد خواهد کرد.

 

پاسخ بدهید