خانه / تحلیل / تحلیل ذوب

تحلیل ذوب

چند روز گذشته شاهد رشد این سهم بوده ایم ، وضعیت این نماد نشان می دهد مقاومت ۲۰۷۵ پیش روی این سهم است و احتمال بازگشت از این قیمت بسیار بالا می باشد.

خرید این سهم را به هیچ وجه توصیه نمی کنم.

پاسخ بدهید