خانه / تحلیل / تحلیل خپارس

تحلیل خپارس

سلام

امروز شاهد اقبال به خپارس بودیم ۱۱ میلیون معامله حقیقی و ۵۴۰ هزار خرید حقوقی در مقابل ۲۰۰ هزار فروش حقوقی ، نوسان از منفی به مثبت (۹۱۰-۹۳۰) و در نهایت ۰٫۱۱ رشد خپارس نوید دهنده رشد آرام در روزهای آینده است.

طبق محاسبات من خپارس توانایی رشد تا ۱۰۱۰ را دارد و موقعیت خروج کوتاه مدت از این سهم ۹۸۰ می باشد.

پاسخ بدهید