خانه / تحلیل / تحلیل خودرو

تحلیل خودرو

سلام

با توجه به روند موجود خودرو اصلاح این سهم تا ۱۸۰۰ ادامه خواهد یافت و در صورت بازگشت از این قیمت تا ۲۱۰۰ رشد خواهد داشت ، باید توجه کنید با توجه به نزدیک شدن به پایان ماه و تسویه اعتباریها در صورت شکسته شدن حمایت ۱۸۰۰ ، قیمت در محدوده ۱۶۰۰-۱۷۰۰ بسیار جذاب است.

پاسخ بدهید