خانه / تحلیل / تحلیل خساپا

تحلیل خساپا

امروز خساپا پس از ارائه گزارش شش ماهه بازگشایی شد ، انتظار اصلاح این سهم تا سطح ۹۴۰ را داریم ، این قیمت (۹۴۰ ریال) جهت ورود به خساپا مناسب ارزیابی می گردد.

پاسخ بدهید