خانه / آموزش بورس / به من بگو کجا کار میکنی تا بتو بگویم چه سهم هایی در سبد داری ؟

به من بگو کجا کار میکنی تا بتو بگویم چه سهم هایی در سبد داری ؟

به من بگو کجا کار میکنی تا بتو بگویم چه سهم هایی در سبد داری ؟ ”  یکی ار موارد اثر روانشناسی رفتاری سهامداران در بورس آنستکه آنها  بدنبال  سهام همان  صنعتی که در آن کار می کنند ، می روند و آن را میخرند . خوش بینی افراطی خطرناکی در این افراد ایجاد میشود و نقاط ضعف آن را نمی بینند و نقاط قوت را پر رنگ تر می بینند . سبد یک کارمند بانک ، را  سهام بانکها و بیمه تشکیل میدهند ( سبد یک کارمند بانک است : آلیانس”بیمه”۳۶  درصد ، کومرز بانک “بانک ” ۸ درصد ، مونشنر روک ” بیمه ” ۱۴ درصد = دویچه بانک ” بانک ” ۲۸ درصد ) این سبد گویاست که چگونه ۹۶ درصد سبد این کارمند بانک را  سهام بانکی و بیمه ای  تشکیل می دهند

این سبد سهام یک کارمند شرکت فن آوری اطلاعات :

سهام اتومبیل ( آلمان ) ۲۴ درصد ، سهام شیمی ( آلمان )  ۱۷ درصد ، تکنولوژی  ( اروپا ) ۱۶ درصد ، تکنولوژی ( آمریکا ) ۲۰ درصد ، تلکوم ( شرکت تلفن آلمان ) ۲۳ درصد …  سبد این کارمند  شرکت فنآوری اطلاعات را ۱۰۰ درصد سهام تکنولوژی تشکیل می دهد . پس تله شماره یک : در سهام شرکتی که در آن کار می کنید خود را گیر نیندازید .

با تشکر از مهدی شهشهانی به خاطر مطالب آموزنده اش

پاسخ بدهید