خانه / اخبار / اختصاص سود ۱۶۵۹ ریالی در دوره ۱۲ ماهه شپدیس + تحلیل

اختصاص سود ۱۶۵۹ ریالی در دوره ۱۲ ماهه شپدیس + تحلیل

شرکت پتروشیمی پردیس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴ مبلغ ۹ هزار و ۹۵۵ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۶۵۹ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

مثبت اندیش : سود پیش بینی شده شپدیس ۱۶۶۱ ریال است ، مقاومت ۱۰۴۰۰ پیش روی سهم است و این مقاومت چندین بار مورد حمله قرار گرفته است ، احتمال شکست این مقاومت ضعیف است و اصلاح این سهم تا ۹۳۵۰ ادامه خواهد داشت ، ۹۳۵۰ محدوده مناسبی برای ورود به این سهم است.

پاسخ بدهید